/zpráva z 26. jednání Rady hl. m. Prahy 29. července 2014/

„Městská policie má v současné době 280 neobsazených systemizovaných míst z celkového počtu 2520. Jedná se zejména o místa strážníků v přímém výkonu služby. Od začátku letošního roku, po spuštění náborové kampaně, městskou policii kontaktovalo téměř 2100 potenciálních uchazečů, do výběrového řízení pak z nich bylo zařazeno 752 uchazečů, z nichž úspěšně prošlo pouze 49. Práce strážníka je velmi náročná a my rozhodně nemůžeme připustit snižování kritérií při náboru nových zaměstnanců,“ uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.

Proto se Praha vydává cestou zatraktivnění práce městských strážníků, především v přímém výkonu služby. V první fázi se se od 1. září počítá se zvýšením hodnoty stravenek o 25 korun na hodnotu 100 Kč se zachováním spoluúčasti zaměstnance ve výši 20 Kč. Vzniknout by mělo Osobní konto zaměstnance, ze kterého by každý zaměstnanec mohl čerpat 5000 korun za rok na dovolenou či lázeňský pobyt. Nově přijímaní strážníci by mohli po dobu dvou let pobírat náborový příspěvek ve výši 1000 Kč měsíčně.

Od roku 2015 schválený materiál počítá také se zavedením příspěvku na bydlení, dopravu a s možností zvýšení rizikového příplatku pro strážníky v přímém výkonu služby.