„Nelze přehlížet časté stížnosti občanů Podskalí na opakované hlasité koncerty nebo jiné akce, a to i v době, ve které pravidla pro realizace akcí vyžadují opačný přístup provozovatele. Praha 2 se dlouhodobě snaží, aby náplavka na Rašínově nábřeží byla místem setkávání s kulturní či společenskou přidanou hodnotou, nikoliv pouze místem hlasitých koncertů a opileckých večírků,“ popisuje situaci radní městské části Praha 2 Michal Zuna.

Jak bývalý kurátor náplavek Jiří Sulženko, tak nový kurátor náplavek Petr Hozman v žádném případě nezpochybňují důležitou kulturní roli lodi a jejího programu na náplavce. Zároveň ale není možné tolerovat dlouhodobé porušování pravidel. Dle TCP jsou náplavky místem pro širokou veřejnost a bez dodržování základních pravidel o fungování provozů nelze ve spolupráci pokračovat. Dvojka Sobě, o.s., provozující Avoid Floating Gallery, která doposud plavidlo využívala na základě nájemní smlouvy, dostala z výše uvedených důvodů výpověď.

„Město jednoznačně respektuje autorský podíl společnosti na podobě Avoid Floating Gallery, ale pravidla platí pro každého stejně. Zároveň lze brát tuto situaci jako příležitost k narovnání právních vztahů a vyjasnění podmínek dalšího provozu lodi. Do budoucna by měl být provoz na lodi řešen přímo ze strany Trade Centre Praha, jejímž cílem je zde nadále ponechat gastroprovoz, kulturní, sportovní i volnočasový program,“ říká pražský radní pro majetek a městské firmy Jan Chabr.

Dle vedení TCP je jasná představa o provozu plavidla. Bar na lodi a jeho fungování bude předmětem otevřené soutěže. Pro udržení odkazu Avoid Floating Gallery je možné, aby se zde i nadále pořádaly hudební či výstavní akce v rámci konkrétních časových úseků. Na kulturním obsahu by se mohla podílet Galerie hlavního města Prahy, projekt Umění pro město by každoročně připravil výstavní program či akci. Spolek Dvojka Sobě by mohl být přizván do kurátorsko-dramaturgického týmu a pokračovat nejen v pořádání literárních akcí, ale zároveň konzultovat budoucí výtvarné projekty.