Výhodou projektové přípravy ze strany městských částí je místní znalost, schopnost lépe připravit majetkoprávní vypořádání v dohodě s místními vlastníky a zajistit projednání s dotčenými orgány státní správy.

„Podpora pěší a cyklistické dopravy má obzvlášť teď v náročném období epidemie koronaviru smysl víc než kdy dřív. Proto jsme na jaře oslovili městské části, aby nám ukázaly projekty, případně dokumentace na projekty, na které nemají prostředky, abychom je mohli po projednání na komisi podpořit. Mám radost, že ty první se začnou realizovat už letos na podzim,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Rozvoj bezmotorové dopravy hl. m. Praha dlouhodobě podporuje vzhledem k pozitivním dopadům na životní prostředí, mobilitu a zdraví obyvatel. Podpora aktivní dopravy je v souladu s Plánem udržitelné mobility Prahy a okolí, který byl schválen v Zastupitelstvu hl. m. Prahy v květnu roku 2019.