Praha bude navíc detailní informace od společností dostávat průběžně. „Jsem rád, že se nám daří naplňovat koaliční závazek a zvyšovat transparentnost městských společností. Dále v souladu s půlročním plánem připravuji zásady transparentnosti městských společností, aby bylo město lépe informováno o jejich aktivitách a mohlo je lépe spravovat,“ říká Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti.

Současná koalice se v Programovém prohlášením Rady hlavního města Prahy mimo jiné zavázala zvýšit kontrolu městských společností, učinit je transparentnějšími a zajistit, aby aktivně zveřejňovaly všechny důležité informace. Z posledních závěrů Ústavního soudu navíc vyplývá, že všechny městské společnosti včetně jejich dceřiných společností podléhají zákonu o svobodném přístupu k informacím.