Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy trvala od soboty 20. dubna.

Ukončení platnosti nařízení je vyvěšeno na Úřední desce Magistrátu hl. m. Prahy.