Podle radního hl. m. Prahy Jana Chabra je nezbytné, aby všechny změny ve VO byly prováděné vždy po předchozím komplexním posouzení a s potřebnou mírou odbornosti. „Jakékoliv zásadní změny mají dlouhodobý charakter a nesprávné kroky se jen obtížně napravují. Od začátku mého působení proto prosazuji názor, že město musí přijmout strategický materiál, jak nahlížet na veřejné osvětlení, mít jasnou strategii v jeho obnově i funkčnosti. Současný stav, kdy máme ve městě téměř sto druhů svítidel bez jasného sledu obnovy a umísťování, je důsledkem absence podobného materiálu. Právě koncepční přístup k veřejnému osvětlení nám pomůže dosáhnout nejen jeho účinného a ekonomického provozování, ale také plného využití všech jeho funkcí,“ uvedl radní pro majetek Jan Chabr.

„V první etapě jsme zanalyzovali informace o jednotlivých prvcích osvětlovací soustavy, ať už jde o jejich stáří, konstrukční materiály, umístění ve městě, nebo třeba technické provedení. Manažerským informačním systémem, na kterém aktuálně pracujeme, chceme dosáhnout toho, aby zachycené informace nezůstaly statické, ale byly i v budoucnu průběžně udržovány aktuální,“ upřesnil předseda představenstva THMP Tomáš Jílek.

Celá koncepce se bude skládat z devíti částí. „Na pět částí již hlavní město uzavřelo smlouvy se společností Technologie hlavního města Prahy, která pro metropoli veřejné osvětlení několik let spravuje. Ty kromě analýzy současného stavu zahrnují i koncepci obnovy pražského veřejného osvětlení, její ekonomické zhodnocení, světelně-technickou část - tedy kompletní zatřídění pražských komunikací - a to i s ohledem na možné snižování intenzity osvětlení v noci. Technologie hlavního města Prahy zajistí i finální elektronizaci systému, ve kterém bude celá koncepce integrována a udržována,“ vysvětlil radní Jan Chabr.

Dodavatelé pro zbývající části vzejdou z veřejné soutěže. Ty budou mimo jiné zahrnovat i architektonicko-urbanistickou část, část týkající se vlivů na životní prostředí a hygienu nebo třeba průzkum trhu dostupných technických řešení a svítidel. Celá koncepce má být hotova do konce roku 2021.

THMP nyní pracuje i na analýze dopravní nehodovosti v jednotlivých pražských ulicích. „To nám pomůže v rámci zpracovávání části týkající se plánování budoucí obnovy jako jedno z kritérií pro dimenzování svítidel tak, aby odpovídala i reálné situaci na pražských komunikacích. Vycházíme při tom z databáze dopravních nehod poskytnuté Policií ČR,“ uzavřel Tomáš Jílek.