„Pražský magistrát spustil v listopadu informační kampaň s cílem informovat veřejnost o jejich možnostech v souvislosti s akcí Milostivé léto. Dlužníci mohou v rámci projektu zaplatit pouze jistinu dluhu, tedy původní nezaplacenou částku, a poplatek exekutorovi ve výši 908 Kč. Tím bude jejich exekuce ukončena a nebude nutné hradit veškeré sankce, úroky z prodlení, penále a další náklady,“ říká radní Hana Kordová Marvanová. „Dosud jsme zaznamenali největší zájem s řešením dluhů, které pocházejí z černých jízd v MHD. Stále zde je velké množství dluhů z nájmů. Rozhodli jsme se, že oslovíme dlužníky z řad nájemníků aktivně sami formou dopisu, aby se včas o této možnosti dozvěděli.“

Například odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy eviduje 3 600 dlužníků s celkovým dluhem 318 milionů Kč. Dále například odbor hospodaření s majetkem eviduje téměř 2 000 dlužníků s celkovým dluhem více jak 128 milion Kč.

„Správci aktivně oslovují jednotlivé dlužníky, ve společných prostorách nemovitostí jsou umístěny informační letáky. Požádal jsem i městské firmy, aby se pokusily vytipovat a informovat dlužníky, kteří jsou zároveň v řadách jejich zaměstnanců,“ uvádí radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

Dopravní podnik hl. m. Prahy eviduje celkem 173 tisíc exekucí za jízdu bez platného jízdního dokladu a neuhrazenou přirážku k jízdnému. V tomto případě se jedná o součet všech případů od roku 1993 do konce letošního srpna. Celková dlužná částka za všechny exekuce v rámci Dopravního podniku představuje cca 185 milionů korun. V posledních týdnech ale zájem o zaplacení pokut a zbavení se exekucí roste, pro informace se obrátilo na infolinky či přímo na Dopravní podnik hl. m. Prahy několik tisíc lidí. Podobná situace je také u Správy služeb hl. m. Prahy a Pražské plynárenské a.s.

„Dnes na zastupitelstvu jsme opět probrali milostivé léto. Jsem rád, že koalice opakovaně podpořilo zařazení tohoto tématu jako první bod jednání. Aktuálně jsme se shodli, že je nutné aktivně oslovit lidi, kteří dluží na nájemném. Jde sice “jen” o necelé dva tisíce lidí, ale zase ty částky jistiny se pohybují v desítkách tisíc korun. Toto je aktuálně naše priorita,“ uvedl poslanec Patrik Nacher.

Praha se skutečně dostala na špičku v komunikaci exekuční problematiky. Velmi apeluji na ostatní města, která se k Milostivému létu nepřipojila, aby ještě tuto možnost zvážila. Totéž platí pro věřitele, jelikož je to i pro ně možnost, jak se dostat po mnoha letech ke svým penězům. V neposlední řadě bych chtěl požádat zaměstnavatele, jelikož oni jako jedni z mála vědí, že jejich zaměstnanci mají dluhy, aby je motivovali k přihlášení se do projektu Milostivé léto,“ uvedl za Člověka v tísni Daniel Hůle.

Město rozběhlo kampaň, aby se co nejvíce lidí o možnosti zbavit se dluhů dozvědělo. Z letáků a dalších reklamních nosičů se lidé mohou dozvědět, jak přesně postupovat v rámci Milostivého léta. Pokud by postupu nicméně lidé nerozuměli, je pro ně zřízena bezplatná infolinka 800 100 000 a dluhovou poradnu má také na telefonu 770 600 800 organizace Člověk v tísni, se kterou hlavní město úzce spolupracuje.

Akce Milostivé léto pokračuje až do 28. ledna 2022. Bližší informace jsou také k dispozici na webu: https://nedluzimstatu.cz/milostive-leto/.

Příloha: