V minulých měsících začalo hlavní město vyjednávat s developerem CBD o možnosti úpravy některých plánovaných projektů v hlavním městě. Pražští radní dnes schválili text dohody, která upravuje postavení Prahy v budoucích projektech.

„V posledních dnech jsme intenzivně jednali s developerem, i když naše možnosti byly omezené. Jsem rád, že se nám podařilo významně zlepšit postavení města v celé této záležitosti. Město naneštěstí ztratilo zásadní vyjednávací možnosti už v roce 2017, kdy se jednalo o koeficientech pro výstavbu v této oblasti. Minulá koalice měla mnohem větší možnosti tlačit na developera a určovat si požadavky. To se bohužel nestalo. Za nás se podařilo vyjednat maximum, za což děkuji i mým kolegům. Dojde k celkové revitalizaci prostoru, v projektu přibyde zeleň a ve druhé etapě projektu se developer zavázal postavit významný podíl bytů, které nebudou využívány na Airbnb či jiné krátkodobé pronájmy,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Pomocí dohody by se tak mohlo zlepšit postavení Prahy, která si tímto krokem zajistí závazky pro výstavbu potřebného rezidenčního bydlení. „Dohoda je nejlepší možné řešení, než abychom zde další dva roky účelově natahovali stavební řízení a město a občané z toho nic nezískali. Na místě vznikne zajímavá architektura podle architektky Zahy Hadid s mezinárodním přesahem. Investor je ochoten vyjít městu a veřejnému zájmu vstříc, poskytne více bytů v komplexu a více peněz investuje do zeleně v okolí nemovitosti,“ řekl předseda klubu Spojené síly pro Prahu Jiří Pospíšil.

Velká změna čeká také náměstí při ulici Havlíčkova a jeho okolí. V rámci dohody bude deklarována spoluúčast společnosti CBD na přípravě architektonického a projektového řešení záměrů rekonstrukce ulice Na Florenci i rekonstrukce náměstí včetně řešení zastřešení vstupů do podzemních prostor metra.

Petr Zeman, předseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy, který za město vedl tato jednání, dodal: „O dohodu s developerem usilovala už koalice Pavla Čižinského na Praze 1. Za nás vnímám jako klíčové jasně definovat podmínky z hlediska potřeb Pražanů, v tomto případě úpravu projektu směrem k větší polyfunkčnosti, lepšímu přístupu k zeleni a úpravám veřejného prostranství. Důležité také je, že Praha i městské části Praha 1 a Praha 8 budou zastoupeny v porotě architektonické soutěže.“