Hlavní město dlouhodobě bojuje proti provozovatelům obchodů a služeb v objektech města, kteří nepřispívají dobrému jménu metropole. Postupně tak Praha přistupuje k výpovědím z nájmů, což je i případ společnosti Naše vojsko, která prodávala předměty s vyobrazením nacistických vůdců.

„Stejně jako jsme přistoupili k výpovědím nepoctivých směnárníků, stejně jako jsme vypověděli z městských nemovitostí prodejce matrjošek a masek různých diktátorů, tak jsme vypověděli v dubnu letošního roku i tohoto nájemce. Město nechce ve svém majetku trpět podnikatele, jejichž předmět podnikání je eticky rozhodně za hranou,“ vysvětluje radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Výpověď Našemu vojsku, které má pronajaty prostory ve Štefánikově ulici v Praze 5, zaslalo hlavní město na základě usnesení Rady hl. m. Prahy 28. dubna 2020. Výpovědní doba činí šest měsíců. Současně radní Chabr vítá kroky ministerstva vnitra, které přistoupilo k výpovědi nájmu stejné společnosti v jiných prostorách.