/zpráva z 24. jednání Rady hl. m. Prahy 26. června 2012/

„Zásadní změny v systému pražské hromadné dopravy se v minulosti zvažovaly mnohokrát, ale za posledních 14 let k žádným nedošlo. Přitom se dopravní situace v Praze výrazně změnila, změnily se i dopravní nároky a reagovat na tyto změny je nezbytné. Proto  dnes městská rada schválila. návrh celosíťové optimalizace linek povrchové veřejné dopravy. Výsledkem bude vznik tzv. sítě metropolitních linek. Kromě vyšší efektivity je hlavním účelem změny jednoduchost, přehlednost a menší počet linek, které by však měly kratší intervaly. Vzorem byly úspěšně provedené optimalizace v Berlíně, Hamburku nebo Mnichově v posledním desetiletí. Obdobně postupuje i řada českých města,“ uvedl náměstek primátora Josef Nosek (ODS).

U tramvají návrh posiluje roli páteřních linek, které mají poloviční intervaly oproti běžným tramvajovým linkám a dále je doplňuje o tzv. páteřní svazky dvou linek, které jedou společně v nejvytíženějším úseku a poté se na okrajích města rozdělují do větví s nižší poptávkou. Zároveň dochází k vyrovnání nabídky a poptávky podle komplexního přepravního průzkumu provedeného v roce 2011.


V autobusové síti počítá návrh se zavedením nadřazené sítě páteřních metropolitních linek, tzv. metrobusů, které se vyznačují krátkými intervaly, atraktivní trasou a celodenním provozem. Tyto metrobusy budou doplněny běžnými autobusovými linkami a doplňkovými midibusovými linkami určenými pro lokální obsluhu hůře dostupných oblastí Prahy. Podobně jako u tramvají je i v autobusové síti navrženo omezení nevyužitých spojů a posílení přetížených linek. Zároveň je navrženo omezení souběhů autobusů s kolejovou dopravou, zejména s tramvajemi, a to například na Plzeňské, Evropské nebo Švehlově ulici.

„Nová síť metropolitních linek přináší úsporu zhruba 400 milionů korun ročně, ale cílem není primárně úspora nákladů. Nová atraktivní spojení napříč Prahou především řeší některé dlouhodobé požadavky městských částí a reagují na měnící se přepravní nároky cestujících. Celkovým zjednodušením a snížením počtu linek se sice v některých případech budou muset cestující vyrovnat s větším počtem přestupů, ale celkově by se mělo cestování po Praze zrychlit. Již od 1. 7. 2011 byla zavedena přestupnost i k krátkodobých jízdenek a tím byla odstraněna i poslední tarifní překážka hlubší dopravní optimalizace,“ konstatoval Nosek.

Celý návrh optimalizace byl v polovině června představen všem městským částem a spuštění nové metropolitní sítě proběhne k 1. 9. 2012.

Přílohy: