/zpráva z 18. jednání Rady hl. m. Prahy 12. května 2015/

Rada hlavního města Prahy tento krok činí za účelem uklidnění situace v pražské záchranné službě. Současný ředitel pražské záchranky Zdeněk Schwarz bude odvolán k 30. 6. 2015. Parametry výběrového řízení na ředitele záchranné služby budou radní schvalovat na svém příštím zasedání.

„Dosavadnímu řediteli bych chtěl moc poděkovat za práci, kterou v pražské záchranné službě odvedl, a za vysokou úroveň, jakou pražská záchranka má,“ uvedl radní Radek Lacko.