Magistrát hlavního města Prahy odmítá lživé tvrzení politické strany Vize 2014 v dnešní inzerci v tisku, podle kterého je ohrožena platnost voleb v hlavním městě Praze  kvůli údajnému nezákonnému jmenování ředitele magistrátu Radovana Košťála.

Zpochybňování legitimity a platnosti veškerých úkonů pověřeného ředitele Radovana Košťála, a tudíž i jeho kroků učiněných v souvislosti s přípravou nadcházejících komunálních voleb, je naprosto lživé, není podloženo faktickými údaji a je šířením poplašné zprávy. Magistrát voliče ujišťuje, že průběh voleb není nijak ohrožen.

Ministerstvo vnitra ČR se k této otázce opakovaně vyjádřilo, naposledy písemně dne 26. 9. 2014, kde ve svém sdělení jednoznačně uvádí: „K pověření Ing. Košťála, Ph.D., plněním úkolu ředitele magistrátu, došlo v souladu se zákonem, platí rovněž, že veškeré úkony, které »dočasně pověřený ředitel« učinil, vykonával v souladu se svou pravomocí.“

 

Mgr. Petra Hrubá
Tisková mluvčí MHMP