„Ilustrace má býti ozvěnou pocitů čtenářových,“ napsal Jindřich Štyrský, geniální malíř a grafik. Štyrský těmito slovy uváděl svou chválu na Toyen a jistě by se nezlobil, kdyby věděl, že jimi já uvádím chválu na laureáta letošní Ceny Vladimíra Boudníka – na Mikoláše Axmanna. Jeho tvorba, ať už mluvíme o ilustracích, autorských knihách nebo velkoformátových grafikách, je totiž nejen ozvěnou našich citů, ale také jejich velmi citlivou a jemnou ladičkou,“řekl při předávání ceny radní hl. m. Prahy pro oblast kultury Ondřej Pecha. „Jindřich Štyrský, Vladimír Boudník i Mikoláš Axmann představují tři z nejvýznamnějších pilířů české grafiky a vůbec českého výtvarného umění. Jméno každého z nich se pojí s jiným obdobím, s jiným výtvarným směrem, s jiným stylem. Všichni tři představují pýchu a chloubu českého výtvarného umění ve světě,“ dodal radní Pecha.

Celostátní soutěž Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka jsou dvě samostatné soutěže pro oblast volné umělecké grafiky, určené žijícím českým autorům. Prestižní Cenu Vladimíra Boudníka, udělovanou za celoživotní přínos nebo výjimečný tvůrčí výkon jednou za život, dotuje částkou 30 tisíc korun hlavní město Praha. Grafika roku naproti tomu hodnotí jedno grafické dílo vytvořené v posledním roce.

Obě soutěže jsou pravidelně podporovány také formou Partnerství hl. m. Prahy, v roce 2010 získají tyto projekty částku 200 tis. korun. Výsledky obou soutěží jsou jednou ročně prezentovány pod záštitou primátora hl. m. Prahy na společné výstavě.

Do soutěží Grafika roku 2009 a doprovodné soutěže Portrét v grafických technikách bylo v roce 2009 přihlášeno 374 děl (z toho Grafika roku – 298), vystaveno je 195 prací (z toho Grafika roku – 174). Výstava vybraných, nominovaných a oceněných prací bude v Clam – Gallasově paláci probíhat do 28. února 2010.

Soutěže Grafika roku a Cena Vladimíra Boudníka organizuje občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hl. m. Prahou, Městskou částí Praha 1 a za Podpory Ministerstva kultury ČR - Nadace Český fond umění.

 

 

 


Bc. Ondřej Pecha – radní hl. m. Prahy pro oblast kulturní politiky, památkové péče, cestovního ruchu a volného času.

Do funkce zvolen 22. 12. 2009. Působnost v oblasti podpory vybraných kulturních projektů a vytváření nových kulturních projektů, v oblasti spolupráce s kulturními institucemi působícími v hl. m. Praze, v oblasti spolupráce hl. m. Prahy a MČ s církvemi a náboženskými společnostmi.