„Zoologickou zahradu v Cabárcenu vybral koordinátor Evropského záchovného programu pro chov goril nížinných, a jak jsem se sám přesvědčil, vybral ji dobře,“ uvedl ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek.

Moja odcestuje v první polovině října. V průběhu celého září se s ní budou moci návštěvníci Zoo Praha postupně loučit – u gorilího pavilonu jí budou moci napsat dopis na rozloučenou nebo shlédnout videa z dob jejího dětství. Bude připraven i další doprovodný program.

Moja se proslavila nejen v Čechách, ale i v Africe. Stala se hrdinkou pohádkových knížek, které distribuovala Zoo Praha ve střední Africe. Cílem této iniciativy bylo vybudovat v tamních dětech vztah ke gorilám a přírodě vůbec.

„Aby i nadále zůstala Moja v povědomí Pražanů a zároveň pomáhala v ochraně svých blízkých v Africe, rozhodli jsme se podpořit další záměr pražské zoo. Část výtěžku z projektu Koruna ze vstupného poukážeme na zbudování vzdělávacího střediska v Africe a pořízení tzv. Mojina autobusu, který bude svážet školáky z pralesních oblastí na návštěvu do záchranné stanice pro primáty v Limbe v Kamerunu,“ přislíbil na tiskové konferenci v Zoo Praha primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

 

 

V Praze 25. 8. 2011

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.