„Komunismus obrovským způsobem ovlivnil dějiny našeho národa ve 20. století. A já pevně věřím, že se nám touto výstavou podařilo veřejnosti ta největší zvěrstva připomenout. Jelikož se jednalo o venkovní výstavu, počet návštěvníků není úplně měřitelný, ale kdykoliv jsem Kampou procházel, vždy jsem viděl, že u jednotlivých panelů stojí lidé či celé skupinky. Z toho mám opravdu velkou radost a jsem si jistý, že tato výstava měla smysl. Ostatně, už nyní uvažujeme o dalším tématu, které bychom chtěli prezentovat podobným způsobem,“ uvedl Jiří Pospíšil, předseda správní rady Musea Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových.

Komentovaná prohlídka začíná v 17 hodin v prostoru parku mezi Museem Kampa a Werichovou vilou, kde se nachází celkem 12 oboustranných výstavních panelů, které mapují zásadní okamžiky vývoje strany od jejího vzniku po rozštěpení sociální demokracie, bolševizaci strany v době první republiky, dobu okupace a ilegality, pronikání do státních struktur na konci války a těsně po ní, uchopení moci v únoru 1948, soudní procesy podle sovětských vzorů, období socialismu s lidskou tváří i utužení v době normalizace a následnou nejistotu, co si počít se sovětskou perestrojkou. Návštěvníci budou mít možnost zeptat se historiků na podrobnosti, na které v omezeném formátu výstavy nezbyl prostor.

Potěšil nás velký zájem o výstavu. Uspořádali jsme několik prohlídek pro veřejnost i školy. Také opakované poškození výstavy paradoxně svědčí o tom, že jsme si vybrali důležité téma,“ řekl jeden z autorů výstavy a spolueditor doprovodné publikace Petr Blažek. „Dobré ohlasy máme také na webové stránky www.rudestoleti.cz, kde je dostupná nejen česká, ale také anglická verze výstavy.“

Program bude pokračovat od 18 hodin na zahradě blízké Werichovy vily, kde autoři představí knihu Rudé století a následovat zde bude debata s historiky Janem Kalousem, Petrem Blažkem, Petrem Kourou, Davidem Svobodou a Michalem Macháčkem. Debata se bude věnovat kořenům i dědictví komunistické ideologie, ale i současným střetům ohledně rozdílné interpretace minulosti.

„Je v pořádku vykládat historii různými způsoby,“ konstatuje ředitel Muzea paměti XX. století Jan Kalous. „Ale především je třeba ji znát. Existují fotografie, svědectví, záznamy, prostě historická fakta, která často mluví sama za sebe.“

„Máme často sklony vzpomínat jen na to dobré a zapomínáme, na kolik věcí lidé přistupovali jen ze strachu,“ dodává Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady Muzea paměti XX. století. „A ten strach se nevyhýbal ani samotným komunistům.“

 

Výstava Rudé století je veřejnosti přístupná 24 hodin denně do 1. srpna 2021.

 

Komentovaná prohlídka výstavy a debata s historiky:

úterý 27. července 2021

Program:

17 hodin - komentovaná prohlídka pro veřejnost, park Kampa mezi Museem Kampa a Werichovou vilou

18 hodin - prezentace knihy Rudé století, zahrada Werichovy vily

18.30 hodin - debata s historiky Janem Kalousem, Petrem Blažkem, Petrem Kourou, Davidem Svobodou a Michalem Macháčkem, zahrada Werichovy vily

Místo konání:  

Park Kampa a Werichova vila, U Sovových mlýnů 7, Praha 1

 

Další informace na: www.museumkampa.cz a www.werichovavila.cz