„Novoroční oslava prostřednictvím pyrotechniky není z mého pohledu tradice, ale přežitek, který je třeba opustit. Volně žijící zvířata bohužel na rozdíl od domácích mazlíčků nemají k dispozici následnou péči svých majitelů. Postarat se o ně musí město. Doufám, že díky vyhlášce se podaří snížit počet zraněných zvířat, především vodních ptáků, o které se po novoročních oslavách stará záchranná stanice hlavního města. Praha se zavázala k ochraně své přírody a od tohoto závazku nemůže ustupovat ani během svátků,” říká náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

„Jsem moc rád, že Praha v tomto vánočním období bere ohled na všechny obyvatele města, včetně našich chlupatých přátel. Dny okolo Silvestra mohou být pro volně žijící i domácí zvířata psychicky náročné, proto jsme se opět rozhodli nepořádat žádný novoroční ohňostroj. Chceme tak pomoci minimalizovat stres a nepohodlí zvířat i lidí a koneckonců i šetřit životní prostředí. Současně jsme vypracovali „Desatero pejskařských rad" s praktickými tipy pro majitele psů, jak bezpečně a klidně prožít vánoční a silvestrovské oslavy s jejich čtyřnohými společníky. Věřím, že tato opatření přispějí k harmonickým svátkům ve všech rodinách a umožní tak radostné oslavy bez stresu a obav,“ doplňuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast kultury Jiří Pospíšil.

Vyhláška, která upravuje používání pyrotechniky na území metropole, byla přijata s cílem zvýšit bezpečnost obyvatel a omezit hluk, který má každoročně za následek smrt či zranění mnoha živočichů. Toto opatření je v platnosti po celý rok, tedy i ve dnech jako jsou Silvestr a Nový rok.

Vyhláška o zákazu používání pyrotechniky platí výhradně v citlivých částech Prahy, zejména v centru města, na náplavkách, v parcích a v blízkosti nemocnic i dalších zařízení, jako jsou například domovy pro seniory nebo veterinární stanice.

Konkrétně zákaz platí zákaz v památkové rezervaci v hlavním městě, na vodních tocích a jejich okolí (včetně ostrovů), a to v šířce do 50 metrů od břehu, zároveň v okruhu 250 metrů od zařízení poskytujících zdravotní lůžkovou péči nebo od domovů pro seniory a pro osoby se zdravotním postižením.

Dále platí tento zákaz na přehradách, hrázích, vodních nádržích, jezech apod., na zvláště chráněných územích, v přírodních parcích, a to i ve vzdálenosti do 50 metrů od nich, a také ve vzdálenosti do 250 metrů od areálu Zoologické zahrady hlavního města Prahy, útulků pro zvířata a zařízení poskytujících veterinární pohotovost. Na stránkách praha.eu je k dispozici interaktivní mapa, která poskytuje až na úrovni ulic možnost zjistit, kde platí tento zákaz.

Hlavní město navíc nyní znovu připomíná znění vyhlášky Pražanům i návštěvníkům metropole prostřednictvím informační kampaně. Novinkou pro letošní rok je pak Desatero pejskařských rad pro bezpečné zvládnutí oslav Vánoc a Silvestra, které formou informačního letáku nechala vytvořit Praha. Jeho smyslem je poradit Pražanům, jak zabezpečit domácí mazlíčky v období oslav spojených s koncem roku. Informační leták hlavního města je k dispozici na: Desatero pejskařských rad Silvestr.

Na dodržování vyhlášky bude na přelomu roku v ulicích hlavního města dohlížet Městská policie hl. m. Prahy i Policie ČR. Za porušení zákazu mohou policisté a strážníci uložit na místě pokutu do výše 10 000 Kč, ve správním řízení je možné uložit fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu do 100 000 Kč.

Pokud se jedná o tzv. lampiony štěstí, jejich vypouštění je zakázáno na celém území hlavního města Prahy. Naopak omezení se nevztahuje na profesionální ohňostroje, které podléhají povolovací povinnosti podle zákona o pyrotechnice.