Lávka nad ulicí Bělehradská spojující ulice Wenzigova a U Zvonařky chodcům a cyklistům doplní přímou vazbu mimo rušné komunikace z Nového Města přes Vinohrady až na Prahu 4 po Nuselském mostě. Bude samozřejmě dostupná pro všechny bez rozdílů a rodiče s kočárky a vozíčkáři získají úplně novou pohodlnou možnost bezpečného překročení rušné ulice Bělehradská při své cestě městemPři výběru podoby lávky jsme mysleli na to, aby architektonicky hrála s krásnými schodišti a její konstrukce do nich co nejméně zasahovala a spíš je esteticky doplňovala,“ řekl náměstek primátora hl. m. Prahy pro dopravu Adam Scheinherr.

„O novou lávku pro pěší a cyklisty usiluje městská části Praha 2 již několik volebních období. Tato lávka zásadním způsobem zlepší propojení Nového Města a Vinohrad a naváže na světelnou křižovatku Wenzigova a Legerova. Jsem rád, že se v tomto ohledu konečně blýská na lepší časy a přání našich občanů bude vyslyšeno. Vybudováním lávky se tak otevře prostor pro nový cyklokoridor směřující z Vinohrad k Vltavě či do Nuslí. Počítá s ní i schválený cyklogenerel městské části Praha 2,“ dodal místostarosta Prahy 2 Jan Korseska.

Výsledná podoba lávky byla vybrána z desítky návrhů ve spolupráci s památkáři. Podoba lávky bude architektonicky zapadat do svého okolí a pracuje s podobou schodišť po svých stranách. Schodiště citlivě doplňuje a dotýká se jich díky své konstrukci co nejméně. Hlavním viditelným prvkem mostu je dvojice vzájemně protnutých spodních oblouků lávky, které se kříží v ose ulice Bělehradská nad tramvajovou tratí. Stavba lávky se nachází v prostoru vyhrazeném v územním plánu pro přemostění ulice Bělehradská a je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy.

Oblouky lávky jsou navržené z kvalitního ultra-vysokohodnotného betonu (UHPC – ultra-high performance concrete) s povrchem odpovídajícím lesklému bílému mramoru. Využití ultra-vysokohodnotného betonu je současné inovativní architektonické a konstrukční řešení a mezi jeho výhody se ředí snadná údržba, vysoká pevnost a nepropustnost vody.

Výstavbu lávky zajistí Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Projekt je nyní ve fázi zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (ÚR), které je složité z hlediska množství sítí nacházejících se blízkosti. Po získání ÚR bude zpracována dokumentace pro stavební povolení a po jeho získání vznikne dokumentace pro výběr zhotovitele a uskuteční se i samotné výběrové řízení.

Loni jsme dokončili stavbu Trojské lávky. Do konce příštího roku postavíme lávku HolKa, která propojí hustě obydlené čtvrti Holešovic a Karlína s ostrovem Štvanice. Připravujeme stavbu Dvoreckého mostu, u kterého se momentálně dotčené orgány vyjadřují k dokumentaci pro územní rozhodnutí. Také jsme začali opravovat Barrandovský most a hledáme zhotovitele rekonstrukce Libeňského mostu. Mám radost, že nyní můžeme začít posouvat i projekt nového mostu, tentokrát ne přes vodu, ale silnici a tramvajovou trať,“ dodal Adam Scheinherr.