Nadále zůstávají v platnosti tato protipovodňová opatření:

  • uzavření vjezdů na náplavky s tím, že na nezbytně nutnou dobu je umožněn vjezd pouze vozidlům zásobujícím lodě a botely,
  • zastavení provozu přívozů v Modřanech, v Sedlci a Podbabě – Podhoří,
  • uzavření protipovodňových vrat na Čertovce.

Během nastávajícího víkendu se nepředpokládá žádná změna v přijatých protipovodňových opatřeních, Magistrát hl. m. Prahy i všechny dotčené orgány a organizace situaci monitorují, o jejím vývoji budeme informovat.