Odborníci z oblasti vědy, průmyslu, místních orgánů a politiky představí a prodiskutují různé modely účasti ve společenstvích na mezinárodní konferenci v Turíně (Itálie) 17. a 18. listopadu 2021. Pilotní projekty hlavního města Prahy, piemontského údolí Susa (Piemont/Itálie) a Essenu (Porúří/Německo) zde budou prezentovány jako příklady ekologického řešení v této oblasti. Obdobné projekty se v současné době uskutečňují také v řadě dalších evropských měst a regionů.

V oblasti udržitelné energetiky a budov si Praha klade mj. za cíl snížení spotřeby tepla a plynu o 15 % a až 60% snížení emisí CO2 u dodávek elektřiny a tepla. Preferována je přitom výroba energie z obnovitelných zdrojů na území města. Až 23 tisíc budov proto bude osazeno solárními a kogeneračními zdroji elektřiny. Prostředkem k tomu bude také nedávno založené Pražské společenství obnovitelné energie.

„Naším cílem je, v souladu s Klimatickým plánem, zapojit Pražany, obecní i soukromé společnosti, výzkumné ústavy, univerzity a občanská sdružení do společného úsilí v oblasti klimatu,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

„Do transformace energetiky je dnes v Evropě zapojeno méně než 15 procent občanů. Urychlení transformace energetiky a posílení místní ochrany klimatu vyžaduje rychlou změnu. Výsledky našeho výzkumu a příklady z Prahy, Essenu a údolí Susa ukazují, co je třeba a jak to udělat,“ popisuje Jens Lowitzsch z Evropské univerzity Viadrina.

Online účast na konferenci v anglickém jazyce 17. a 18. listopadu je bezplatná. Program a registrace na  www.score-h2020.eu.

Revidovaná směrnice EU o obnovitelných zdrojích energie (RED II) tyto projekty v oblasti energetiky občanů usnadňuje. Členské státy EU připravují zavedení směrnice do místní legislativy. Směrnice mimo jiné vymezuje práva a povinnosti pro společenství komunitní energetiky. Směrnice podporuje zapojení samospráv i domácností s nízkými příjmy do obnovitelné energetiky.