Výstavba nového areálu školy pod názvem ZŠ Zličín se plánovala již několik let, v pátek byla před začátkem školního roku 2020/2021 slavnostně otevřena za účasti zástupců hlavního města, starostky městské části Praha-Zličín Marty Koropecké i samotných vyučujících a zaměstnanců školy.

„Moderní základní škola na Zličíně velice dlouho chyběla. Děti dosud jezdily do škol do sousedních městských částí, což rozhodně nebylo praktické a otevření nové školy je pro nás důležitým milníkem. Tímto pro nás ale práce na Zličíně nekončí, v příštím roce zde plánujeme zahájit stavbu dalších dvou hřišť a oválu, aby se zlepšila lokalita i po sportovní stránce,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Ve škole se nachází celkem 18 tříd prvního a druhého stupně včetně stravování, družiny a sportovního zázemí. Objekt má i veškeré technické vybavení. Kromě jiného je zde řada speciálních učeben jako hudební, výtvarná, počítačová, jazyková nebo fyzikální.

Stavba za 269 milionů korun bez DPH včetně projektu, technického zázemí a dalších náležitostí začala v červenci 2018 a dokončena byla v srpnu 2020. „Otevření nové školy je vždy důležitým krokem vpřed, a zvláště u menších městských částí jsou takovéto projekty důležité, jelikož se často zapomíná na to, že Praha se neustále rozšiřuje a ne vždy jsou všude ideální kapacity školských zařízení. Ocenit musím hlavně skvělé vybavení a specializované třídy, které činí z této základní školy opravdu moderní budovu na úrovni dvacátých letech jednadvacátého století,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu Pavel Vyhnánek.