Každoročně se nadační fond Cesta ke vzdělání snaží poskytnout podporu nejen žákům, ale i pedagogům středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří. Pokud mají být učitelé nejen schopní, ale ve své práci i nadšení, je zapotřebí jim umožnit, aby se neustále učili a rozvíjeli. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je umožnit jim účast na vzdělávacích pobytech, kde se setkají s jinými pedagogy, poznají nové kultury a objeví nové možnosti. Takové zkušenosti jim obohatí nejen jejich profesní život, ale i jejich osobní růst. Vzdělávání pedagogů v zahraničí je investicí do budoucnosti našich dětí a naší společnosti.

„Již 16. rokem podporuje nadační fond Cesta ke vzdělání talentované studenty a pedagogy v jejich rozvoji nad rámec školních osnov. Jsem nesmírně potěšen zájmem, který o nadační fond každý rok je. Ač bych si to velmi přál, není možné vyhovět všem žádostem, ovšem jsem přesvědčen, že podporujeme opravdu smysluplné projekty, které otevírají bránu do světa našim žákům,“ říká Jiří Růžička, předseda správní rady nadačního fondu Cesta ke vzdělání.

O příspěvek je možné žádat v termínu od 5. února do 15. března 2024 na akce, které se uskuteční do konce roku 2024. O příspěvky mohou žádat studenti pražských středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří, dále pak také pedagogové či školy samotné. V případě nezletilých žáků může o příspěvek zažádat zákonný zástupce žáka.

Podrobnosti naleznete na webových stránkách cestakevzdelani.praha.eu.