„Dnes v 19.00 hodin se zastaví lodní doprava v centrální Praze – to znamená v úseku od Palackého mostu po Holešovice, do té doby musí být lodě odsunuty do ochranných přístavů. Dále budou postaveny protipovodňové zábrany  na Zbraslavi, u podchodu do Divadelní ulice u Hollara a uzavřen protipovodňového uzávěru pod hotelem Four Seasons. I tato opatření budou hotova před 19. hodinou,“ řekl náměstek Hudeček k aktuálnímu rozhodnutí o postupu Prahy a dodal: „O vývoji povodňového stavu jsem průběžně informován a případné přehodnocení současných opatření jsme připraveni operativně učinit.“

Po seznámení se situací na řekách v povodí Vltavy náměstek primátora Hudeček konstatoval: „Vltavská kaskáda má nyní retenční schopnost v řádu jednotek dní, proto neočekáváme nijak dramatické zvýšení průtoku vody ve Vltavě v Praze. Určité problémy mohou nastat vlivem většího přítoku vody z Berounky, týká se to Lipenců a Dolních Černošic, kde jsou na takovou situaci připraveni.“

Průtok vody ve Vltavě dnes v 10.00 hodin byl 553 m3/s, Povodí Vltavy předpokládá, že se zvýší na cca 600 m3/s, tento průtok by měl být udržován.

Další pracovní jednání k vývoji povodňové situace se uskuteční v 19.00 hodin v budově Nové radnice.