„Vltavu v Praze z poloviny nyní plní rozvodněná Berounka, která bude ještě dále stoupat, a z poloviny odtok z vltavské kaskády. S Povodím Vltavy jsme koordinovali postup tak, abychom při odpouštění vody z kaskády udrželi 1. stupeň povodňové aktivity. Dosud učiněná protipovodňová opatření na území Hlavního města Prahy jsou nyní proto dostačující, v tuto chvíli se výrazný nárůst průtoku vody ve Vltavě nepředpokládá,“ řekl 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček pověřený kompetencemi primátora hl. m. Prahy.

Další jednání pracovní skupiny Povodňové komise hl. m. Prahy se uskuteční zítra, v neděli 2. června 2013, v 10.30 hodin na Nové radnici.