„Dnes v 5.05 hodin byl v Praze vyhlášen 2. stupeň povodňové aktivity. Povodňová komise hlavního města zahájila všechny kroky k aktivaci protipovodňových opatření stanovených povodňovým plánem,“ řekl 1. náměstek primátora Tomáš Hudeček, pověřený kompetencemi primátora hl. m. Prahy.

V souvislosti s nastalou situací zprovoznil Magistrát hl. m. Prahy bezplatnou informační linku 800 100 991.