V souvislosti s nastalou situací zprovozní Magistrát hl. m. Prahy bezplatnou informační linku 800 100 991.

Další jednání Povodňové komise hl. m. Prahy se uskuteční v 8.00 hodin.