„V roce 2009 si nechala Technická správa komunikací udělat studii technického stavu pražských mostů a Libeňský most je jeden z nejhorších. Od uvedení mostu do provozu v roce 1928 do současnosti nebyly provedeny žádné výrazné opravy nosných konstrukcí, které jsou ve velmi špatném stavu, a generální oprava je tedy nevyhnutelná,“uvedl náměstek primátora Jiří Nouza.

Jedná se o rekonstrukci všech mostních objektů, přilehlých komunikací a nutných přeložek inženýrských sítí v ulici Libeňský most od ulice Jankovcova v Praze 7 ke křižovatce Palmovka Praha 8 a na základě požadavku Dopravního podniku hl. m. Prahy bude součástí kompletní výměna trakčního vedení a kolejového svršku pro tramvajovou trať v ulici Libeňský most a okolí. Součástí rekonstrukce je novostavba inundačního mostu vyvolaná v souvislosti s výstavbou protipovodňových opatření.

„Opravu již nemůžeme odkládat, hrozí zde omezení automobilové dopravy a v nejhorším případě úplné uzavření mostu,“ dodává náměstek primátora  Nouza.

„Od roku 2009 je zde omezen provoz pro vozidla nad 7,5 tuny a podmínkou tramvajové dopravy je, že se na mostech nepotkají protijedoucí tramvajové soupravy a omezení rychlosti na 20km/hod,“ uvedl Ladislav Pivec, šéf TSK.

Celková předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí dvě miliardy Kč. Veřejná zakázka bude zadána na základě základního ekonomického kritéria ekonomické výhodnosti nabídky, které sestává ze dvou dílčích hodnotících kritérií a to celkové nabídkové ceny (80%) a doby realizace díla (20%).