Úřední doba magistrátu:

Úřední doba Magistrátu hlavního města Prahy se vzhledem k vládním opatřením upravuje na pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a středu od 13:00 do 18:00 hodin. Na úřadu stále platí přísná hygienická opatření včetně omezeného přístupu do budov, nutnosti dezinfekce rukou při vstupu veřejnosti i zaměstnanců a zvýšeného úklidu či dezinfekce prostor. Veškeré agendy nadále zůstávají svedeny výhradně na přepážky, kde je zaručena zvýšená bezpečnost veřejnosti i zaměstnanců. Magistrát opět žádá veřejnost, aby k řešení svých požadavků omezili osobní formu návštěvy a využívali výhradně vzdálené prostředky komunikace (e-mail, telefon, datová schránka a podobně).

Omezení úřední doby na pondělí a středu se v budovách magistrátu týká také provozu CzechPOINTu, evidence vozidel taxi a hlavní podatelny. Výjimku tvoří pouze podatelna ve Škodově paláci, která bude ve zkráceném provozu od pondělí do čtvrtka. Její provoz je upraven s ohledem na to, aby nedošlo k zásahu do práv občanů v rámci uzávěrek výběrových řízení, veřejných zakázek, podání žádostí o dotace, vyúčtování grantů a podobně.

Provoz podatelny ve Škodově paláci:

Pondělí:

8:00 – 13:00    14:00 – 16:00

Úterý:

8:00 – 10:00    13:00 – 15:00

Středa:

8:00 – 10:00    13:00 – 18:00

Čtvrtek:

8:00 – 10:00    13:00 – 15:00

Pátek:

zavřeno

Odbor dopravněsprávních činností MHMP:

Také na odboru dopravně správních činností zůstává provoz sveden pouze na přepážky. Úřední doba je shodná s celým úřadem, tedy v pondělí od 8:00 do 13:00 hodin a ve středu od 13:00 do 18:00 hodin. Mimo tyto dva dny bude odbor vyřizovat pouze klienty v již před vydáním nařízení vlády potvrzených termínech, například se jedná o online objednávky, nařízená jednání apod. Termíny v online objednávkovém systému jsou vyčerpány do 23. října, od tohoto data jsou prozatím pozastaveny, o možnostech objednání budeme informovat s ohledem na vývoj situace.

Veškerá podání, u nichž je to technicky možné, je možno činit výhradně dálkově, tedy prostřednictvím České pošty, datovými schránkami nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, popřípadě přes podatelnu úřadu. Klientům s předem potvrzeným termínem magistrát zašle informační e-mail s potvrzením jejich termínu a zároveň s žádostí o zvážení nutnosti jejich návštěvy úřadu.

Na základě příznaků onemocnění covid-19 u dvou zkušebních komisařů dochází od dnešního dne k uzavření celého pracoviště zkušebních komisařů na Bohdalci. Magistrát se tímto snaží zabránit možnému rozšíření nákazy, proto zrušil přibližně 150 zkoušek autoškol plánovaných na dnešní den. Všichni komisaři zůstávají do obdržení výsledků testů na covid-19 v preventivní karanténě a všechny zkoušky jsou přesunuty na neurčito. Na pracovišti jsou přítomni jen ti, kteří nebyli ve styku s dotyčnými, aby zabezpečili organizaci přesunu zkoušek.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy:

Vstup veřejnosti do budovy Nové radnice je s ohledem na epidemickou situaci a platná nařízení omezený. Omezení se dlouhodobě týkají i jednání zastupitelstva. Na nadcházející jednání, které se uskuteční příští čtvrtek 15. října, bude mít veřejnost opět možnost vstupu pouze na galerii. Při příchodu do budovy je nutná dezinfekce rukou a po celou dobu jednání není možné až na výjimky sejmout ochranu dýchacích cest. Každý občan musí na galerii obsadit jedno místo, na kterém setrvá po celou dobu jednání. Pro zajištění dostatečných rozestupů bude omezena kapacita sezení tak, že bude možné využít pouze židle ob sedadlo. Kapacita se tak sníží maximálně na 25 lidí. Taktéž nebude veřejnosti umožněno při výstupech dotýkat se připraveného mikrofonu. Stejná omezení platí i pro zástupce médií. Vzhledem k okolnostem doporučuje magistrát využít ke sledování zastupitelstva online přenos na webu www.praha.eu.