„Práce v parcích a kontroly parků průběžně probíhají. Plochy jsou ale podmáčené, což ohrožuje i další stromy, proto zákaz musí ještě nějakou dobu trvat. Tam, kde to situace umožní, budou postupně části parků pro veřejnost otevírány, ale dnes žádné zmírnění zákazu neočekáváme, protože nebezpečí je stále příliš velké. Žádám proto Pražany o pochopení. Řada parků sice není u vody, zdá se, že se v nich nic neděje, ale nezavíráme skutečně žádný, kde by reálné nebezpečí nehrozilo,“ uvedl Tomáš Hudeček.