O víkendu mnoho Pražanů včetně rodin s dětmi nerespektovalo zákaz vstupu a vyjelo na uzavřené cyklostezky podél Vltavy. Ty jsou možná na pohled bezpečné, ale kvůli podmáčení mohou být místy propadlé a nestabilní. Hrozí zde proto smrtelné nebezpečí, které se nesmí podcenit! Důrazně proto žádám cyklisty, aby na cyklostezky nevyjížděli a tento zákaz skutečně respektovali,“ řekl Tomáš Hudeček, 1. náměstek primátora pověřený kompetencemi primátora hl. m. Prahy.

Uzavřená místa jsou vyznačena, na některých cyklostezkách budou samostatně vyznačené i nebezpečné úseky, ale vzhledem k aktuálním povinnostem není možné všechny cyklostezky nyní zkontrolovat. 

Cyklostezka Povltavská (Městská část Troja a Městská část Praha 7) je uzavřena a označena policejními páskami.