Jan Chabr se zúčastnil plánované opravy poruch veřejného osvětlení na magistrále, kde je možné odstraňovat poruchy kvůli vytíženosti komunikace pouze v noci. THMP provedla opravu ze čtvrtka na pátek na základě vydaného souhlasu odboru dopravy pražského magistrátu.

V úseku od Wilsonovy ulice až po ulici 5. května bylo plánovaně opraveno šest poruch. Kvůli bezpečnosti byla využita směrová signalizační šipka, která upozornila vozidla na práce na vozovce. Následně byla provedena kontrola šesti výjezdových posádek v terénu.

Radní Jan Chabr měl také možnost si osobně ověřit kvalitu svítivosti městského veřejného osvětlení, která je dlouhodobě pod jedním procentem míry nesvítivosti. To je výrazně lepší hodnota než ta, kterou stanovuje smlouva s městem.

Městská společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s., která je gesčně podřízena právě radnímu Janu Chabrovi, se o veřejné osvětlení na území hlavního města Prahy stará od loňského června.