„Sdružení vyvolává v Pražanech dojem, že se na ně chystá něco jako druhá magistrála s druhou křižovatkou u Bulhara, tisíce náklaďáků navíc, a k tomu ještě tajně, protože veřejnost se o tom prý má dozvědět jako poslední. Nic není pravdě více vzdáleno,“ komentuje tvrzení Auto*matu Jiří Nouza náměstek primátora.

Plánem města je pouze vybudovat dvě mimoúrovňové křižovatky v místě těch současných, semafory řízených, úrovňových křižovatek na Kbelské ulici (s ulicemi Kolbenova a Poděbradská). Toto opatření by naopak mělo lidem v uvedené oblasti pomoci a životní prostředí zlepšit tím, že zabrání vytváření kolon stojících či pomalu jedoucích vozidel prakticky ze všech směrů.

„Časté dopravní komplikace mají logické dopady nejen v oblasti emisí a dalších parametrů životního prostředí, ale také v dostupnosti území pro obyvatele, kteří žijí v blízkém okolí. Přebudováním křižovatek všechna tato negativa významně omezíme,“ zdůrazňuje náměstek Nouza a současně situaci přesně konkretizuje: „Nejedná se tedy o žádnou novou dálnici, která by do Hloubětína přivedla nové dopravní proudy. I po přestavbě křižovatek se bude jednat o komunikaci určenou zejména pro vnitroměstské a vnější vztahy. S tranzitní nákladní dopravou se zde nepočítá, protože se nic nezmění na nynějším dopravním režimu, kdy je vjezd na Průmyslový polookruh zakázán nákladním automobilům nad 12 tun.“

Sdružení Auto*mat navíc ve vztahu k médiím naznačovalo, že záležitost kolem přestavby se odvíjela za zády veřejnosti. Ani to však není pravda. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) již 27. 2. 2014 totiž v tiskové zprávě (Praha pokračuje v přípravách řešení dopravy v severní a východní části města) informovala o tom, že byla Radou hl. m. Prahy pověřena připravit dopravní řešení v návaznosti na zprovoznění severozápadní části Městského okruhu (tedy tunelového komplexu Blanka). „Již v této zprávě bylo řečeno, že TSK má pověření pracovat mimo jiné na dokumentaci pro územní rozhodnutí obou nových mimoúrovňových křižovatek,“ uvádí náměstek Nouza.

K postoji sdružení a následné medializaci jeho tiskové zprávy, pak náměstek dodává: „Je to nešťastný příklad toho, když občanská sdružení opomenou přirozeně komunikovat s městem, a na základě pouhých dojmů či nedostatečných podkladů vyvozují vlastní závěry.“