„Centrum města nemá být pouze turistickou destinací, které se Pražané snaží vyhnout, ale skutečným místem pro život. Naším cílem je zachovat a rozvíjet v této oblasti instituce pro studenty i veřejnost. Věřím, že k tomu díky pestré paletě nabízených aktivit výrazně přispěje i projekt Kampus Hybernská,“ uvedl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Projekt navazuje na dříve uzavřená memoranda o spolupráci a předchozí několikaleté působení Filozofické fakulty UK v Kampusu Hybernská. Díky FF UK se utvořil jedinečný základ inovačního partnerství a na ně navázaná komunita, kterou nyní bude dále rozvíjet UK ve spolupráci se všemi svými fakultami i zapsaným ústavem.

„Velmi mne těší tento nový formát spolupráce, který nám pomůže přinášet nové, především společenské, inovace a zároveň lépe naplňovat sociální a komunitní roli univerzity, kterou od nás město i veřejnost očekává,“ sdělil rektor UK Tomáš Zima.

„Kampus Hybernská je mimořádné místo. Jedná se o propojení aktivit studentského života a života města, jakési soužití. Týmu, který doposud stál u projektu, se povedl neuvěřitelný kus práce a jsem moc rád, že celá záležitost dostává tento oficiální charakter a formu a těší mě, že jsem mohl přispět právě k založení tohoto ústavu,“ řekl radní hlavního města Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

„Založení zapsaného ústavu Kampus Hybernská je potvrzením dlouhodobého přínosu činností, které ve spolupráci s Univerzitou Karlovou a hlavním městem Prahou v prostorách areálu v Hybernské probíhají již několik let. Jeho záběr kulturních, vzdělávacích a komunitních aktivit byl vždy velmi pestrý, nyní je však možné odstartovat i nové projekty a zajistit, že bude program přístupný Pražanům i nadále. Navzdory nepříznivým okolnostem se již sešli členové správní rady na první schůzi a přípravám programu Kampusu Hybernská tak již nic nebrání,“ doplnila předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hlavního města Prahy Mariana Čapková, která založení ústavu od prvních dnů koordinovala s odborem majetku pražského magistrátu.

Prvními členy správní rady jsou:

a) Mgr. Ing. Jaromír Beránek (MHMP)

b) Ing. Mariana Čapková (MHMP)

c) PhDr. Pavel Sitek, Ph.D., (MHMP) – předseda SR

d) Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc, (UK)

e) JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D., (UK)

Prvními členy dozorčí rady jsou:

a) Mgr. Jan Chabr (MHMP)

b) Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. (UK)

c) Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. (UK)