„V současné době v Praze máme dvaadvacet obecních stavebních úřadů v každé městské části 1-22. Magistrát má oproti městským částem lepší předpoklady ke koordinaci a posouzení vzájemných účinků staveb, které mají vliv na širší území hlavního města,“ vysvětluje radní Hana Kordová Marvanová.

„Cílem vyhlášky je zrychlit povolování staveb s celoměstským významem, a to v případech, že se jedná o stavbu s hrubou podlažní plochou větší než čtyři tisíce metrů čtverečních nebo dopravní infrastrukturu, na kterou se vztahuje zákon č. 416/2008 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Zrychlení docílíme přesunem rozhodování, které bude v prvním stupni v kompetenci právě Magistrátu hlavního města Prahy. V ostatních případech zůstane povolování staveb u stavebních úřadů městských částí,“ popisuje dále Kordová Marvanová.

To, že je centralizace rozhodování pod jeden zastřešující úřad nebo odbor výhodná, potvrzuje i Analýza „Zkvalitnění systémů a procesů povolování nové výstavby v Praze: Dostupnost bydlení“, kterou zpracovaly v dubnu 2019 České vysoké učení technické v Praze a Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Analýza uvádí, že dnes v Praze dochází k setrvalému poklesu ve všech segmentech bytové výstavby od roku 2008. Podle Analýzy se tak metropole dostává na úroveň poloviny 90. let, kdy ale docházelo k masivnímu odlivu obyvatelstva do Středočeského kraje, privatizaci bytového fondu a restitucím majetku.

Z Analýzy vyplývá, že pokud tento centrální úřad v Praze převezme rozhodování pro stavby většího rozsahu, může disponovat větším množstvím odborných pracovníků a zároveň může koncentrovat a sjednotit způsoby rozhodování v Praze tak, aby byly procesy do jisté míry standardizovány.

Návrh vyhlášky o změně Statutu byl v rámci připomínkového řízení odeslán k vyjádření městským částem a odborům Magistrátu hl. m. Prahy. Poté by měl být projednán ve výborech a v Radě hl. m. Prahy. Vyhlášku by mělo na závěr schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy.