„Považuji za důležité, že jsme výtvarné umělce mohli v této těžké době podpořit. Zároveň bych ráda ocenila různorodý a reprezentativní výběr Galerie hlavního města Prahy, která do svých sbírek získala díla jak mladé generace, tak i zavedených umělců. A věřím, že po znovuotevření galerií výběr ocení i návštěvníci,“ uvedla radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková.

V první vlně loňských nákupů bylo zakoupeno několik význačných děl, kterými byli autoři prezentováni v rámci velkých výstavních projektů GHMP. Z výstav v Trojském zámku to byla monumentální realizace Jiřího Příhody z počátku 90. let s názvem 20-78000HZ/0,2-1889Db a dílo Fragment Jiřího Kačera. Galerijní sbírky obohatilo i dílo Bedřicha Dlouhého (Cesta k lepšímu) a série prostorových realizací Květy Pacovské. Na podzim se již jednalo o zmíněnou podporu umělecké obce po uzavření galerií, které mělo za následek ztížení a často úplné znemožnění prodeje jejich děl. Zakoupena byla zejména díla mladých autorů, kteří byli zařazeni do programové řady Start Up, jako např. Apart Collective (video), Richard Janeček (video), Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský (video), Barbora Dayef (video), Marie Tučková (instalace).  Z tvorby 90. let se podařilo získat např. dílo Kateřiny Vincourové Call (1999), objekt z textilu a PVC (4,5 × 5 × 1,2 m), a dva cykly performativní fotografie Lenky Klodové. Mezi novými přírůstky jsou zastoupena i díla s podpisy tvůrců jako jsou Michal Kindernay, Tomáš Smetana, Igor Korpaczewský, Jiří Petrbok, Václav Magid, Matěj Smetana, Barbora Klímová, Michal Pěchouček, Pavla Malinová, Ondřej Přibyl a další.

„Zisk takto rozsáhlého souboru děl přinesl nejen potřebnou podporu jednotlivým umělcům, ale významně rozšířil sbírku naší galerie, a to nad rámec, který byl pro akvizice obvyklý. Taková podpora výtvarné obce je pak vysoce efektivní a přínosná pro obě strany,“ uzavřela ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

S nově získanými díly za poslední tři roky se návštěvníci metropolitní galerie budou moci setkat na podzimní výstavě, která se má uskutečnit v Městské knihovně a v Domě fotografie.