„Je tedy třeba udělat revizi současných pravidel, která jsou platná od roku 2003. Po vzájemné dohodě s Asociací producentů v audiovizi jsme přistoupili v oblasti filmu a reklamy k mírnému zvýšení nájemného, a to především pro oblast Pražské památkové rezervace, kde je navýšení především u velkých záborů na 300 m2. Samostatnou kapitolou jsou atraktivní Staroměstské náměstí a Karlův most, kde jsou ceny podstatně vyšší. Také jsme upravili podmínky natáčení dokumentárních filmů, jelikož i tento druh filmu chceme podporovat a jsme si vědomí toho, že se nejedná o finančně návratné projekty. U dokumentárních filmů tedy stanovíme pouze symbolickou cenu. Zároveň chceme vyjít filmařům vstříc, a proto jsme se rozhodli vytvořit tzv. zelené pointy, aby nedocházelo k zátěži na životní prostředí. Což znamená, že se ve veřejném prostoru vytvoří zdroj elektrické energie, který je napojen na distribuční sít jako jsou například lampy veřejného osvětlení. Cílem je, aby nedocházelo ke spouštění dieselových agregátů, které škodí životnímu prostředí, jsou hlučné a zapáchají,“ uvádí radní hl. m. Prahy Jan Chabr.

O změně Podmínek jednali představitelé města – radní pro oblast kultury Hana Třeštíková, radní pro oblast majetku Jan Chabr a zástupci magistrátního odboru majetku – s Asociací producentů v audiovizi původně se záměrem platnosti nových Podmínek od 1. ledna 2022. Výsledkem byl nakonec konsenzus, který filmařům přináší více času na tuto změnu. Filmaři také s cenovou úpravou získají i benefit v podobě rozšířených služeb od Magistrátu hl. m. Prahy.

„Práce filmařů si velmi vážíme. Víme totiž, že jsou pro Prahu důležitým zdrojem financí, ale i návazného cestovního ruchu a současně se podílejí na propagaci hlavního města v zahraničí. Jsme rádi, že se podařilo najít s Asociací producentů shodu v tom, jak aktualizovat pravidla pro zábory. Tím ale naše jednání nekončí, naopak chystáme i další úrovně spolupráce,“ říká pražská radní Hana Třeštíková.

Zúčastněné strany se shodly na navýšení ceny nájmu u většiny lokací o 50 % pro natáčení většího rozsahu, pro malá natáčení zůstává zachována stávající cena. K výraznějšímu nárůstu cen za pronájem veřejných prostranství tak dochází jen u exponovaných lokací typu Staroměstské náměstí či Karlův most. Podle dohody bude Magistrát hl. m. Prahy spolupracovat s Asociací producentů v audiovizi na koncepci umístění tzv. base campů (zázemí pro filmové štáby), které budou moci filmové štáby využívat, včetně předpřipraveného elektrického připojení bez nutnosti dovezení agregátů, a zároveň se odlehčí zatížení rezidentů omezením parkovacích stání v případě natáčení.

„Vítáme, že se na nás zástupci Magistrátu hlavního města Prahy obrátili a přizvali nás k dialogu o nájmu lokací v majetku Prahy. Lokace v rámci metropole jsou pro filmové štáby velmi důležité a činí Prahu zajímavou i pro zahraniční štáby. Filmový průmysl je zároveň pro Prahu důležitým odvětvím, které kromě pronájmů lokací přináší odběr zboží a služeb tzv. nefilmového charakteru. Šedesát procent nákladů na výrobu audiovizuálních děl totiž není čistě filmových, zahrnuje například pronájem hotelů a využívání služeb restaurací, dopravy či drobných řemeslníků. Spolupráce filmových štábů s magistrátem je tak oboustranně prospěšná, její pokračování přináší další výzvy a věříme, že povede k větší spokojenosti jak na straně rezidentů, tak i filmařů,“ říká Magdaléna Králová, výkonná ředitelka APA.

Příloha: Podmínky natáčení filmů a reklam na území hl. m. Prahy