Město nechalo vytvořit i aktualizovaný rozlivový model Vltavy, který velmi detailně simuluje postup vody. Umožňuje přesně zobrazit, které domy či části města jsou při různých hodnotách průtoku řeky ohroženy. Díky tomu mohla Praha zpracovat jasný protipovodňový plán. V případě ohrožení povodní jsou tak jednotlivé prvky protipovodňové ochrany postaveny a aktivovány do 48 hodin. Výstavba zábran trvala čtrnáct let a metropole do ní investovala celkem 3,7 miliardy korun.

I přes letošní poněkud nevlídné léto máme štěstí, že nedošlo k žádným děsivým povodním jako před devíti lety. Také díky našim předchůdcům jsme však nyní na něco podobného daleko lépe připraveni. Vzhledem k dřívějším neblahým zkušenostem a mnohamiliardovým škodám je protipovodňová ochrana Prahy nadále jednou z našich investičních priorit," poznamenal k protipovodňové ochraně Prahy primátor Bohuslav Svoboda.  

Smyslem systému protipovodňové ochrany je zabránit škodám způsobeným povodněmi na životech, zdraví a majetku obyvatel Prahy, ale také na jedinečných historických budovách v centru města. 

Před devíti lety se celou Českou republikou prohnala ničivá povodeň. Nikdo z Pražanů bohužel do konce života nezapomene na to, jakou spoušť napáchala v našem hlavním městě. Případné miliardové úspory však nejsou vše. Desetitisíce spoluobčanů z Karlína, Holešovic či Smíchova nyní nemusí trnout při každém déletrvajícím dešti a mohou klidně spát, a to rozhodně není málo,“ hodnotil význam protipovodňové ochrany radní Radek Lohynský, který je odpovědný za městskou infrastrukturu.

V současné době je systém protipovodňových opatření v Praze nastaven na úroveň povodní na Vltavě srovnatelných s rokem 2002 a doplněn bezpečnostní rezervou 30 cm. Nový rozlivový model umožňuje zobrazit postup vody bez prvků protipovodňové ochrany a po jejich umístění. Rozlivový model je přitom rovněž zásadní pomocí při sestavování protipovodňového plánu hlavního města.

Protipovodňová ochrana města je tvořena stálými protipovodňovými zemními hrázemi, železobetonovými stěnami, mobilními bariérami a úpravami na kanalizační síti. Stanice metra jsou chráněny bezpečnostními dveřmi a tlakovými uzávěry v tunelech. Svým vlastním systémem ochrany před povodní disponují také některé budovy, například palác Žofín.

Celková délka protipovodňových opatření (zemní valy, pevné betonové stěny a mobilní hrazení) představuje nyní přibližně 17,5 km, z toho mobilní opatření tvoří necelých 6,5 km. Ochrana Prahy je tak téměř hotova. Zbývá dostavět poslední část úseku v Chuchli. V případě ohrožení povodní jsou všechny prvky protipovodňové ochrany aktivovány do 48 hod a na jejich realizaci se podílí až 350 osob z bezpečnostních a záchranných složek.

 

V Praze 15. 8. 2011

 


doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. – primátor hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti finanční politiky, bezpečnosti, vnějších vztahů, legislativy vědy a výzkumu. Vykonává dohled nad činností odboru městského investora MHMP.


Radek Lohynský – radní hl. m. Prahy

Do funkce zvolen 30. 11. 2010. Působnost v oblasti infrastruktury a investic.