Nově zvolená Rada hl. m. Prahy se dnes sešla k prvnímu jednání, na kterém schválila působnost členů městské rady:

 • primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib – oblast informatiky, evropských fondů a zahraničních vztahů;
 • I. náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček – oblast územního rozvoje a územního plánu;
 • náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček – oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti;
 • náměstek primátora hl. m. Prahy Adam Scheinherr – oblast dopravy;
 • náměstek primátora hl. m. Prahy Pavel Vyhnánek – oblast financí a rozpočtu;
 • radní hl. m. Prahy Jan Chabr – oblast správy majetku a majetkových podílů;
 • radní hl. m. Prahy Milena Johnová – oblast sociální politiky a zdravotnictví;
 • radní hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová – oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení;
 • radní hl. m. Prahy Vít Šimral – oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání;
 • radní hl. m. Prahy Hana Třeštíková – oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu;
 • radní hl. m. Prahy Adam Zábranský – oblast bydlení a transparentnosti.

 

Příloha: Podrobnosti ke svěřeným oblastem jednotlivých členů Rady hl. m. Prahy