„Podpoříme padesát sousedských akcí napříč městskými částmi - od centra po sídliště. Bude se jednat například o posvícení, plesy, přednášky nebo bazary. Až doteď museli Pražané ve svých sousedských aktivitách spoléhat hodně na své síly a bylo načase, aby přiložilo mnohem více ruku k dílu i město. Spolkový život je pro město životně důležitý a odvádí spoustu užitečné práce - kultivuje veřejná prostranství, podporuje aktivní občanství, obnovuje staré lidové tradice a přirozené sousedské vztahy,“ řekla radní pro kulturu Hana Třeštíková. Doplnila, že dnešní přirozený rozvoj spolků navazuje na bohatou spolkovou činnost známou z první republiky, zpřetrhanou však potlačováním ze strany totalitních režimů.

Celkem se v pilotním programu sousedských dotací rozdělí 1,7 milionu korun. Komunitní akce mohly získat podporu nejvýše 50 tisíc korun a využít tuto částku na události pořádané od ledna do března 2020. Konkrétní akce doporučil radním výbor pro kulturu. Seznam akcí je dostupný v usnesení Rady hl. m. Prahy v Příloze 2.

Programem radní Hana Třeštíková navázala také na průzkum sousedských vztahů v Praze, podle kterého Pražané nejčastěji navštěvují právě akce ve svém sousedství. K nejoblíbenějším lokálním akcím patří společné grilování nebo sousedská snídaně. Pražané se ale rádi setkávají také u brigád na zkvalitňování prostoru ve svém okolí. Sousedské akce pořádá pětina dotázaných a dalších 15 % má chuť nějakou akci pořádat nebo spolupořádat. Celkem 40 % Pražanů se v posledním roce aktivity ve své čtvrti zúčastnilo.

Přibližně polovina Pražanů se zná a baví alespoň s několika sousedy z jejich domu či z jejich ulice, většina z nich má ale se sousedy průměrné vztahy, sice bezproblémové, ale ne příliš vřelé. Tři čtvrtiny Pražanů se pravidelně setkávají se skupinou či partou kamarádů nebo známých, nejčastěji v rámci neformální zábavy, například v hospodě či v baru.

Odkaz na průzkum sousedských vztahů: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_podpori_sousedske_akce_v_pilotnim.html

„Místní komunity jsou to, co dělá město dobrým městem k žití. Místní dokáží nejlépe trefit potřeby svého sousedství, ukazují, jak jsou Pražané činorodí a originální a rozmanité akce jsou snadno přístupné všem. Jsem přesvědčena, že město má podporovat nejen kulturní instituce, ale právě i takovéto drobné sousedské iniciativy,“ popsala Hana Třeštíková.