/zpráva z 34. jednání Rady hl. m. Prahy 6. října 2015/

„Nájemní smlouva s těmito operátory se týká pronájmu místností a dalších součástí tunelového komplexu potřebných pro provoz, údržbu a úpravy zařízení pro přenos signálů zejména veřejné mobilní sítě elektronických komunikací. K dohodě jsme dospěli po poměrně zdlouhavých jednáních, pokrytí mobilním signálem se podařilo zajistit již před uvedením tunelového komplexu do provozu,“ uvedl náměstek primátorky Petr Dolínek.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou – 15 let, nájem byl dohodnut ve výši 150 000,- Kč/rok. Spotřebované energie budou hrazeny paušálem ve výši 288 000,- Kč/rok. Dohodnutá cena byla ověřena znaleckým posudkem.