Nová služba je pro žadatele o opencard velkou výhodou. Zájemci o kartu si o ni mohou zažádat prostřednictvím webových stránek www.opencard.cz a objednat si doručení na libovolné místo kurýrní přepravou. Tato služba umožní získat opencard bez jediné návštěvy kontaktního místa, a tudíž významně zvyšuje uživatelský komfort. Na rozdíl od převzetí karty na kontaktním místě nebo zaslání Českou poštou není zdarma. Kurýrní doprava karet objednaných přes internet činí 150 Kč.

Ostatní služby však zlevní, a to až o 80%. „Vzhledem k tomu, že s přechodem na elektronické jízdné bude držitelů opencard výrazně přibývat, vyzval jsem společnost Haguess, aby služby opencard zlevnila. Jsem rád, že správce Pražského centra kartových služeb vyšel v tomto směru městu  vstříc,“ uvedl náměstek primátora Milan Richter.

Původní ceník služeb opencard byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy 16. 12. 2008, kdy došlo k zavedení některých zpoplatněných úkonů, které nejsou hrazeny hlavním městem Prahou, ale přímo držiteli opencard. Poplatky hradí nezbytné náklady spojené s realizací vybraných služeb.

Nové poplatky vstoupí v platnost 1. 8. 2010 a sníží výdaje velké části stávajících i nových držitelů opencard.

Nový ceník poplatků za vybrané služby opencard:

  • Vydání karty s kontaktním čipem: 300,- Kč
  • Vydání karty s bezkontaktním čipem expresně: 250,- Kč
  • Expresní doručení karty s internetově podanou žádostí: 150,- Kč
  • Vydání nové karty v případě ztráty nebo při změně údajů: 100,- Kč
  • Expresní vydání nové karty (v případě krádeže s předložením protokolu od Policie ČR): 50,- Kč

Porovnání staré a nové výše ceníku:

Druh poplatku Aktuálně platná cena Navrhovaná cena od 1.8.2010 Rozdíl v Kč Rozdíl v %
Vydání opencard na počkání 400,- 250,- 150,- 37,5 %
Vydání opencard s kontaktním čipem 500,- 300,- 200,- 40 %
Výměna opencard z důvodu poškození, zničení, ztráty, či změny osobních údajů 200,- 100,- 100,- 50 %
Výměna opencard z důvodu poškození, zničení, ztráty, či změny osobních údajů na počkání 400,- 250,- 150,- 37,5 %
Výměna opencard v případě odcizení na počkání* 400,- 50,- 350,- 87,5 %
Výměna opencard s kontaktním čipem z důvodu poškození, zničení, ztráty, či změny osobních údajů 500,- 300,- 200,- 40 %

* pouze v případě předložení protokolu o odcizení od Policie ČR

Vzhledem k tomu, že opencard bude v rámci Pražské integrované dopravy v roce 2011 jediná možnost, jak využívat dlouhodobé kupóny pro většinu obyvatel, rozhodla Rada hlavního města Prahy o záměru vytvořit nový typ opencard bez uchování osobních údajů. Zadala proto odboru informatiky ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s., a spol. Haguess, a.s., zpracovat studii proveditelnosti zavedení tohoto produktu. Narozdíl od standardních opencard vedených na jméno by však tento typ vzhledem ke svému charakteru umožňoval pouze velmi omezené množství služeb.

 

 


Ing. Milan Richter – náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast evropských fondů, protikorupční politiky a informatiky

Do funkce zvolen 17.12.2009. Působnost v oblasti protikorupčních opatření a jejich kontroly, v oblasti eGovernmentu, koordinace a řízení projektu Opencard, v oblasti kongresové turistiky, výstavnictví a veletržních aktivit na území hl. m. Prahy.