„Divadlo na Vinohradech je centrem kulturního dění od roku 1907 a je to na něm již citelně znát. V dnešní podobě přečkalo neúprosný chod dějin a dvě světové války. Proto mám ohromnou radost, že jsme posunuli přípravu rekonstrukce do další fáze. Byl bych velmi rád, kdyby se podařilo zahájit samotné stavební práce v tomto secesním skvostu v roce 2024. Nejedná se o prosté vymalování a úpravu prostor, ale o komplexní a náročnou rekonstrukci. Herci by se mohli vrátit na dějiště během podzimní sezóny 2027, kdy bude divadlo slavit stodvacáté výročí. Věřím, že to společně s panem ředitelem Tomášem Töpferem zvládneme,“ říká Jiří Pospíšil, pražský radní pro oblast kultury. Samotná oprava je jednou velkou investiční akci, kterou by měli pražští radní schvalovat v příštích měsících.

Rekonstrukce historické budovy divadla počítá s modernizací divadelní technologie, rozšířením kapacity v podzemní části za divadlem o zkušební sál, který bude současně sloužit jako komorní scéna s kapacitou 150 až 200 diváků. Upraveny také budou divadelní sklady v budově divadla a v areálu v Korunní ulici.

Divadlo na Vinohradech od svého otevření v roce 1907 neprošlo žádnou zásadní opravou. Nyní se nachází v havarijním stavu. O celkové rekonstrukci se začalo uvažovat v roce 2017, studie na rekonstrukci budovy se připravuje od roku 2019, rok poté byla ve výběrovém řízení na projekční práce vybrána společnost Masák & Partner, s. r. o. V roce 2020 byla dokončena prováděcí projektová dokumentace na divadelní technologii. V roce 2022 byla dokončena projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení pro investiční akci Rekonstrukce a modernizace Divadla na Vinohradech. V listopadu téhož roku vydal stavební úřad společné stavební povolení, které nabylo právní moci.