Velmi rozumím přání dcery paní Zdeny Mašínové důstojně uložit ostatky své matky, se kterou komunistický režim tak hanebně nakládal. Navíc považuji za velmi důležité napravovat křivdy napáchané totalitními režimy a také připomínat nám všem, jak statečně se někteří lidé dokázali postavit zvůli a bezpráví. Jsem proto ráda, že se dostáváme do další fáze prověřování místa uložení ostatků paní Mašínové starší a jsem vděčná za úsilí všech zúčastněných,“ říká radní pro oblast sociální politiky, zdravotnictví a pohřebnictví Milena Johnová.

Na začátku celého procesu bylo jen ústní svědectví dcery paní Mašínové, podle kterého byly ostatky její maminky v roce 1956 uloženy do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů. Dokumentace o uložení ostatků byla zničena. Archivní výzkum povedený v minulém roce z iniciativy hlavního města prokázal, že ostatky paní Mašínové starší jsou uloženy na Ďáblickém hřbitově, a to v šachtě číslo 52. Posílil také přesvědčení o tom, že šachta číslo 52 je v místě, které označila paní Zdena Mašínová mladší, ale nepřinesl jednoznačné potvrzení o umístění této šachty. Proto bude nyní provedena archeologická sonda, jejímž smyslem je místo prověřit. Archeologická sonda je posledním způsobem prověření místa uložení ostatků. Na tomto postupu se začátkem května usnesli členové expertní komise svolané radní Johnovou.

Tato expertní komise se skládá ze zástupců Národního památkového ústavu, Národního archivu, Centra pro dokumentaci totalitních režimů, Archivu hl. m. Prahy, Vojenského historického ústavu, Ministerstva pro místní rozvoj, Správy pražských hřbitovů, Sdružení bývalých politických vězňů a spolku Političtí vězni.cz.

Sonda bude provedena maximálně do hloubky 40 centimetrů vrchní části šachty číslo 52, která by mohla být místem uložení ostatků paní Mašínové. Pokud sonda potvrdí místo uložení, provedou archeologové šetrné vyzvednutí ostatků. Ostatky budou poté předány ke zkoumání antropologickému oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea vedenému doktorem Petrem Velemínským a specialistům z Kriminalistického ústavu. Do konce září letošního roku by pak mělo být vše hotovo a ostatky bude možné uložit do hrobu rodiny Mašínů v Lošanech na Kolínsku.

Místo bude po celou dobu ohrazeno a veškeré práce proběhnou bez přítomnosti veřejnosti i médií. Vzhledem k povaze celého pietního aktu prosím o ohleduplnost a o respektování soukromí rodiny Mašínů,“ apeluje Milena Johnová.

Radní Johnová je v kontaktu s dcerou paní Mašínové a o výsledcích bádání a dalších postupech ji průběžně informuje. Pro média bude uspořádána tisková konference, o jejímž termínu bude pražský magistrát včas informovat.