„Obnovením pietního místa připomínajícího hrdinnou smrt štábního kapitána Václava Morávka, který padl 21. března 1942 v boji s gestapem, splnilo město slib daný při zahájení prací na tunelovém komplexu Blanka v prostoru Prašného mostu. Tedy byla pamětní deska přenesena do areálu Posádkového velitelství Praha a nyní, po dokončení prací, byla upravena část parčíku pro umístění památníku v nové podobě. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli k obnovení tohoto významného pietního místa,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Jiří Nouza.  

Původní pietní místo s pomníčkem muselo ustoupit v roce 2008 stavbě tunelového komplexu Blanka, po dobu prací byla pamětní deska umístěna v areálu Posádkového velitelství Praha v Čínské ulici v Praze Dejvicích, kde se také ve výroční den úmrtí V. Morávka konal v uplynulých letech pietní akt. 

Nově byl v severní části parku Prašný most vytvořen kruhový prostor, do něj byly postaveny tři čedičové kameny pocházející z lomu Dubičná. Před nimi je usazena pamětní deska št. kpt. Václava Morávka a před ní čtvrtý, plochý, kámen určený pro ukládání květin či věnců při pietních nebo vzpomínkových akcích. Autorem architektonického ztvárnění pietního místa je Ing. arch. Klement Valouch.