Valná hromada odvolala z představenstva Ing. Jiřího Špaňhela a Aleše Marečka. Na jejich místa byli zvoleni Prof. RNDr. Jakub Hruška, CSc. a Ing. Jiří Rosický. Dále byli z dozorčí rady odvoláni Ing. Michal Drábek,  Bc. Taťána Klíčová, Ladislava Horák a Ing. Pavol Škrak. Na uvolněná místa byli zvoleni Lucie Krejčová, Ing. Jiří Blažek, Ing. Romana Bocková a Vojtěch Pištora.

Valná hromada byla svolána na žádost akcionáře hlavní město Praha na základě usnesení Rady hl. m. Prahy ze dne 21. ledna 2019. O personálních změnách v orgánech společnosti informoval náměstek primátora Petr Hlubuček, který byl uvedeným usnesením pověřen zastupovat hl. m. Prahu na jednání valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka, a.s.