/zpráva z 29. jednání Rady hl. m. Prahy 5. září 2017/

Tato úspora vznikla plněním celkových výdajů pouze na 39,8 % upraveného rozpočtu, kde běžné výdaje byly plněny na 47,4 % a kapitálové výdaje na 15,4 %. Objem příjmů naopak dosáhl 60,2 %.

Z hlediska objemu čerpání běžných výdajů patří mezi nejvýznamnější kapitoly 03 – Doprava (37 % celku) a 04 – Školství, mládež a sport (27 % celku). Největšího objemu dosahují kapitálové výdaje v kapitole 02 – Městská infrastruktura (45,8 % celku) a v kapitole 03 – Doprava (13,6 % celku).

Nižší čerpání schválených prostředků u kapitálových výdajů je dáno mimo jiné přísnějšími pravidly při výběrovém řízení, které se může protáhnout o několik měsíců déle, než bylo v minulých letech obvyklé, nebo jsou problémy např. při výkupech pozemků.

„Výsledky plnění rozpočtu metropole ukazují plynule pokračující trend z prvního čtvrtletí. Příjmy města, které byly oproti plánu o 6,3 mld. korun vyšší, nadále posiluje položka daňových příjmů, kde za hodnocené období vlastní hlavní město Praha přijalo o 2,4 mld. korun více než loni. Co se týče investic, větší dynamika čerpání se projeví až v datech zachycujících období prázdnin, kdy jsou celkové výsledky díky zvýšené intenzitě realizace zajímavější,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová.

K nejvyššímu navýšení rozpočtu došlo u přijatých transferů ze státního rozpočtu včetně dopředu zaslaných transferů pro školy a školská zařízení na období prázdnin.

Například MŠMT poskytlo 10,6 mld. korun na přímé náklady na vzdělávání a 693 mil. korun pro soukromé školy. Ministerstvo dopravy uhradilo 108 mil. korun na prokazatelné ztráty ze závazku veřejné služby ve veřejné železniční osobní dopravě. Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytlo 719 mil. korun na neinvestiční nedávkové transfery na sociální služby nebo 24 mil. korun na příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Ministerstvo financí poskytlo 45 mil. korun na financování provozu ochranných systémů podzemních dopravních staveb.