„Rozhodli jsme o zrušení původního rozhodnutí o valorizaci nájemného pro letošní rok. V tuto chvíli má jít město cestou pomoci podnikatelům, nikoli ztěžováním života formou zvýšení nájmů,“ říká radní pro věci majetkové hl. m. Prahy Jan Chabr.

Rada města už dříve schválila také odložení splátek nájemného po dobu trvání karenčních opatření. V minulém týdnu také Praha 1 ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy vytvořily pracovní tým odborníků, kteří pracují na detailním materiálu, který se zaměřuje na jednotlivé obory v oblasti podnikání a rozpracovává potřebné úlevy, které jim vykompenzují škody, které vznikly v souvislosti s vládními opatřeními spojenými s onemocněním COVID-19.