/zpráva z 22. jednání Rady hl. m. Prahy 12. června 2012/

Jak uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek (ODS), o stanovení definitivních názvů čtyř nových stanic požádal Dopravní podnik hl. m. Prahy. „Dosud jsou používány pracovní názvy a dopravce svou žádost zdůvodnil ohledem na případné úpravy názvů zastávek tramvajových linek v souvislosti novými stanicemi metra, které je třeba připravovat s předstihem a zavést do informačního systému městské hromadné dopravy.“

Připraveny a prověřovány byly variantní návrhy pojmenování, vyjadřovaly se k nim i dotčené Městské části Praha 5 a Praha 6. Jako definitivní byly po zvážení řady hledisek, zejména s ohledem na přestupní vazby na povrchovou dopravu a místopis, zvoleny názvy BOŘISLAVKA, VELESLAVÍN, PETŘINY a MOTOL. Dosud se používaly pracovní názvy Červený vrch, Veleslavín, Petřiny a Motol.