/zpráva z 20. jednání Rady hl. m. Prahy 27. května 2014/

„Jsem velmi rád, že se soudní spor táhnoucí se již sedm let podařilo řešit mimosoudní dohodou a následným soudním smírem. I takto Praha ukazuje svůj zájem podporovat vysokoškolské vzdělání a zajistit další nerušené působení Pedagogické fakulty. Naší prioritou je maximálně přispět k udržení univerzity v centru města,“ uvedl pražský primátor Tomáš Hudeček.

„Jsem ráda, že po letech čekání současné vedeni pražské radnice dokázalo najít řešení přijatelné pro obě strany a chtěla bych jim za to jménem svým i jménem studentů Pedagogické fakulty UK moc poděkovat," řekla děkanka Radka Wildová.

V ujednání obou stran stojí, že napříště bude Hl. m. Praha vlastníkem nemovitostí v katastrálním území Nové Město a Univerzita Karlova v Praze vlastníkem nemovitosti v katastrálním území Staré Město.

Praha se rozhodla pronajmout pozemky se stavbami v ulici M. Rettigové, kde má sídlo Pedagogická fakulta UK,  pronajmout Univerzitě Karlově na dobu 50 let za nájemné 12 000 Kč ročně.

Soudní spor mezi Hl. m. Prahou a Univerzitou Karlovou v Praze probíhá od r. 2007, kdy Praha podala žalobu o určení vlastnického práva ke sporným nemovitostem zapsaným dosud jako vlastnictví Univerzity Karlovy v Praze. Výše uvedený návrh vzájemného vypořádání bude po jednání zastupitelstva předložen soudu ke schválení jako soudní smír.