Cenová mapa ve formě obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy je aktualizována každý rok, záměrem je zpřesnit oceňování stavebních pozemků a poskytnout přehled o trhu s pozemky a jeho současných trendech. S využitím údajů o prodejích pozemků v letech 2020-2021 bylo nově oceněno 3 956 skupin pozemků.

„Cenová mapa nám dává jasný přehled o tom, jak se posouvá tržní hodnota pozemků v hlavním městě Praze. Svým rozsahem a dynamikou rozvoje nemá metropole ani v jednom segmentu realitního trhu srovnání s žádným jiným městem České republiky a ceny pozemků jsou tu jednoznačně nejvyšší. S ohledem na to se ukazuje jako správná námi nastavená strategie nezbavovat se zpravidla pozemků patřících Praze, a naopak pozemky v klíčových lokalitách získávat a scelovat. Je to účelné jak z pohledu udržení hodnoty, tak zejména z pohledu možnosti rozvoje města,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Z analýzy vývoje trhu s pozemky vyplývá, že celkové tempo růstu cen pozemků oproti loňskému roku výrazně zrychlilo. Pokud se jedná o ceny pozemků určených k bydlení v rodinných domech, nejvyšší nárůst cen lze sledovat v nových lokalitách na okraji města spojených se samostatnými developerskými projekty. Ceny pozemků v tomto segmentu vzrostly nejvýrazněji ze všech sledovaných úseků. U bytových domů působí na výši ceny pozemků zejména vliv polohy a urbanistické souvislosti. Ceny pozemků v tomto segmentu vzrostly podobně jako u rodinných domů. Předpokládá se navíc, že v rámci dalšího rozvoje trhu v následujícím roce bude pokračovat trend zvýšeného zájmu o koupi pozemků a jejich cena poroste.

Cenovou mapu tvoří grafická část, obsahující 132 mapových listů v měřítku 1:5000, a schéma kladu listů, a textová část. Aktuální cenová mapa je k dispozici na portálu praha.eu v sekci Mapy.

Příloha: