Praha má historicky nastavené poplatky maximálně spravedlivě. Už několik měsíců hlavní město připravuje nové znění vyhlášky o místních poplatcích za odpad, která má navázat na zákon č. 543/2020 Sb., který novelizoval zákon o místních poplatcích v souvislosti s přijetím zákona o odpadech. Podoba vyhlášky a metodika výpočtu poplatku za svoz se stala předmětem rozdílného výkladu zákona ze strany města a státního aparátu.

“Ve výši poplatků maximálně možně zohledňujeme reálné náklady na svoz. Proto lidé využívající největší nádoby na sídlištích platí za odpad v přepočtu na litr méně než ti, kteří mají vlastní malé nádoby,” konstatuje náměstek primátora hl. m. Prahy. Petr Hlubuček.

“Státní aparát, potažmo Vláda České republiky musí vyřešit tento evidentní problém způsobený jejich interpretací novely zákona. Nechceme přihlížet tomuto zdražování vynucenému státem, které by se dotklo peněženek občanů, zejména na sídlištích. Ceny za odpady musí být nastaveny spravedlivě a logicky, k revizi znění proto vyzvu vládu dopisem a včera jsem tuto záležitost otevřel na jednání Svazu města a obcí s vládou ČR,” říká primátor hl. m. Prah Zdeněk Hřiby.

Hlavní město Praha tak vůči svým občanům promítá do výše ceny popelnic, kterou lidé platí, logickou úsporu z rozsahu. Ministerstvo vnitra nicméně diferenciaci ceny odmítá a ve svém výkladu nového zákona trvá na jednotné sazbě za litr nádoby. “To by znamenalo ve svém důsledku skokové zdražení pro obyvatele pražských sídlišť, kteří využívají největší nádoby. A s tím nesouhlasíme,” uvádí náměstek Petr Hlubuček. Hl. m. Praha konstatuje, že výpočet ceny za odpad, jak jej má město nastaveno, odpovídá skutečným nákladům na nakládání s odpady a není v rozporu se zákonem. “Výklad Ministerstva vnitra považuji za sociálně nespravedlivý. Navrhovaný ministerský “paušál” neúměrně zatíží právě ty Pražany, kteří bydlí ve velkých domech a mohou nejméně ovlivnit velikost popelnice a četnost svozu,” zdůrazňuje náměstek Hlubuček.

Při modelové situaci čtyřčlenné rodiny využívající největší nádoby (1100 l) a při navržené sazbě 0.60 Kč/litr by šlo o zdražení kolem 2000 Kč ročně. Naopak rodinný domek s nejmenší nádobou (70 l), dvěma obyvateli a svozem jedenkrát týdne by ušetřil podle představy Ministerstva vnitra pár set korun.

“Proto vyzýváme vládu České republiky a příslušné ministerstvo, aby o sociální spravedlnosti přestali jen hovořit. Není na místě nutit česká města nespravedlivě přenášet větší část nákladů za odpadové hospodaření na lidi ze sídlišť a velkých bytových domů,” říká náměstek pražského primátora Petr Hlubuček a dodává: “Bohužel hlavní město Praha je v pozici, kdy nemůže stávající výklad ministerstva vnitra nijak ovlivnit. Pokud budou trvat na svém výkladu a neumožní diferencovat sazby za odpad podle skutečných nákladů, dojde ke zdražení svozu odpadu všem lidem na pražských sídlištích a bytových domech.”   

Podle výkladu magistrátních právníků, je diferenciace ceny za litr odpadu dle znění zákona 543/2020 možná. Hlavní město Praha proto trvá na tom, aby vláda přehodnotila svůj přístup, přestala zdražovat svoz odpadu lidem z bytových domů a ze sídlišť a umožnila městům spravedlivě rozpočítávat náklady na svoz odpadu dle reálných nákladů.